Postup financovania pri kúpe

Výhody financovania nehnuteľnosti z projektu vo VÚB.

Interný odhad nehnuteľnosti vykonaný bankou zdarma
Schválenie úveru na nepodpísaný návrh ZoBKZ
Začiatok plynutia obdobia fixácie až prvým čerpaním úveru
SU na dofinancovanie KC za veľmi atraktívnych podmienok (u. s. od 4,9% pre klientov s najlepšou bonitou)
Pri financovaní do 80% najnižšie komunikované úrokové sadzby, pri financovaní nad 80% zľava z prirážky k úrokovej sadzbe
Bez poplatku za poskytnutie úveru v prípade otvorenia si a využívania bežného účtu, bez poplatku za predĺženie obdobia čerpania

Hypokalkulačka

Výška hypotéky
EUR
Doba splatnosti
r.
Úroková sadzba
%
Mesačná splátka
od
337.94
Financujúca banka
Viac o projekte

Ako vybaviť hypotéku?

1. Úvodné stretnutie
Dohodneme si stretnutie. Počas neho získate základné informácie o celom procese. Všetko s vami prekonzultujeme, posúdime vašu situáciu a nezáväzne vám vypočítame výšku úveru.
2. Podanie žiadosti
Budete potrebovať doklad totožnosti, doklady o príjme a ak je to potrebné, aj znalecký posudok.
3. Posúdenie
O výsledku schvaľovania vás budeme informovať. Po schválení prídete podpísať všetky zmluvné dokumenty. Záložné zmluvy, návrh na vklad do katastra a úverovú zmluvu zanesiete na katastrálny úrad.
4. Čerpanie a splácanie
Hypotéku môžete čerpať na základe potvrdenia návrhu na vklad a listu vlastníctva s plombou z katastra. Peniaze pošleme na váš účet alebo na účet predávajúceho. Po predložení listu vlastníctva k zápisu záložného práva začínate splácať.

Najčastejšie kladené otázky

Aké doklady potrebujem na vybavenie hypotéky ?

Základné doklady, ktoré je potrebné banke doložiť, sú:

doklady preukazujúce účel poskytnutia úveru (kúpna zmluva, stavebné povolenie, rozpočet pri rekonštrukcii,...),

doklady preukazujúce výšku príjmu, ktorý je po zohľadnení predpokladaných mesačných výdavkov, ako aj ostatných záväzkov žiadateľa dostačujúci na splácanie úveru (výšku príjmu vám vieme overiť priamo v banke v prípade, ak ho banke potvrdí Sociálna poisťovňa, v opačnom prípade je potrebné doložiť potvrdenie o príjme),


doklady k nehnuteľnosti slúžiacej na zabezpečenie úveru (najmä znalecký posudok a pod.),

identifikačný doklad osôb vstupujúcich do úverového vzťahu.

Koľko si môžem požičať?

Aktuálne poskytujeme hypotekárne úvery na bývanie v zmysle legislatívnych požiadaviek a regulácií až do výšky 90 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. V prípade, ak klient potrebuje na nadobudnutie nehnuteľnosti plnú výšku kúpnej ceny, má viacero možností:

založiť okrem nadobúdanej nehnuteľnosti ďalšiu nehnuteľnosť (ak ju má k dispozícii),

dofinancovať rozdiel kúpnej ceny prostredníctvom VÚB pôžičky na investíciu do nehnuteľnosti so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (na ktorý sa štandardne kvalifikuje),respektíve dofinancovať rozdiel kúpnej ceny z vlastných zdrojov.


Celková výška hypotéky závisí od príjmu žiadateľa a spoludlžníkov, ich záväzkov, ako aj hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Musím dokladovať príjem?

Pokiaľ si banka vie overiť príjem prostredníctvom Sociálnej poisťovne, nie je potrebné príjem dokladovať.

Aké sú požiadavky na založenú nehnuteľnosť?

Zabezpečením hypotéky môže byť tuzemská nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva, resp. v prípade rozostavaných nehnuteľností musí spĺňať podmienky zápisu na LV.

Banka akceptuje len nehnuteľnosť vo vlastníctve fyzickej osoby (s výnimkou nehnuteľností vo výstavbe, resp. po dostavbe, keď môže byť vlastníkom aj právnická osoba). Zároveň je potrebné, aby bola nehnuteľnosť poistená. Uzatvoriť poistenie môžete jednoducho priamo v rámci úverovej zmluvy k hypotéke alebo v ktorejkoľvek poisťovni.

Mám hypotéku v inej banke, ako si ju viem preniesť k vám?

Prenesenie hypotéky z inej banky je jednoduché. Stačí navštíviť pobočku banky a predložiť pôvodnú úverovú zmluvu vrátane dodatkov a znalecký posudok (akceptujeme aj pôvodný, maximálne 3 roky starý). Najneskôr k čerpaniu hypotekárneho úveru je potrebné predložiť súhlas banky s predčasným splatením úveru.

Ako prebieha čerpanie hypotéky?

Hypotéku je možné čerpať jednorazovo alebo postupne. Prvé čerpanie musí byť realizované do 6 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy. Na vyčerpanie celého úveru na bývanie má klient lehotu 18 mesiacov od 1. čerpania. K čerpaniu klient predkladá podpísanú požiadavku na čerpanie a doklady v zmysle úverovej zmluvy (časť podmienky čerpania hypotéky).

Čerpanie môže byť štandardné – po predložení listu vlastníctva so zapísaným záložným právom banky a rozhodnutia katastra o povolení vkladu, alebo expresné, keď postačuje predloženie listu vlastníctva so zapísanou plombou a návrhom na vklad, ktorý je potvrdený katastrom.

Daňový bonus na bývanie a hypotéka?

Na uplatnenie daňového bonusu k hypotéke pre mladých musí klient spĺňať legislatívou stanovené podmienky – vek a príjem. Je možné si ho nárokovať pri kúpe bytu, domu alebo ich časti, pri výstavbe či dostavbe nehnuteľnosti, ako i zmene či údržbe nehnuteľnosti alebo aj pri kombinácii týchto účelov.

Nárok na daňový bonus si môžete uplatniť na príslušnom daňovom úrade v rámci daňového priznania. Podkladom na uplatnenie daňového bonusu je potvrdenie, ktoré vám na požiadanie vystavíme na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.

Sú povolené mimoriadne splátky hypotéky?

O mimoriadnu splátku s poplatkom môžete požiadať kedykoľvek. Bezplatné mimoriadne splátky je možné v rámci platnej legislatívy realizovať vždy k výročiu fixácie úrokovej sadzby (v akejkoľvek výške) a zároveň k výročiu podpisu zmluvy raz ročne do výšky 20 % z istiny úveru.

Je možné odložiť splátky hypotéky?

Klientom s dočasnou neschopnosťou splácať hypotekárny úver z dôvodu zhoršenia finančnej situácie (strata zamestnania, PN, zníženie príjmu, rodinné dôvody) banka umožní úplný odklad splátok na max. dobu 6 mesiacov.

Počas pandémie koronavírusu platí mimoriadny režim pre odklad splátok, viď informácie k webovému formuláru a podaniu žiadosti o odklad splátky priamo cez web.

Benefity

Obklady a dlažby
Štandard v cene bytu: keramický biely obklad do výšky zárubne, gresová dlažba, výber z ponuky
Interiérové dvere
Štandard v cene bytu: plné dvere z odľahčenej drevotriesky, štrukturovaný povrch, obložkové zárubne bez prahu, dekór podľa výberu z ponuky, nerezové kovanie kľučka/Kľučka, WC-zámok, presklenie za príplatok.
Sanitárne vybavenie
Štandard v cene bytu: toalety a umývadlo s príslušenstvom, 1x biela plastová vaňa s nástennou batériou a ručnou sprchou, druhé umývadlo s príslušenstvom podľa dispozície bytu
Chladenie
Štandard v cene bytu: príprava pre umiestnenie a napájanie klimatizácie obývačky s priestorom pre externú jednotku vymedzenom na loggii
Exteriér
Detské ihrisko na upravenom hernom povrchu, lavičky, odpadkové koše, exteriérové svietidlá, relaxačná zeleň, kontajnery na komunálny odpad pod úrovňou terénu
Garáže
Osvetlenie na pohybový senzor, sekčné vstupné brány na diaľkové ovládanie a “Keyless Access” prístupový systém (automatické otváranie po nasnímaní EČV), príprava pre dobíjacie stanice

Máte záujem?

Ponuka bytov

Vyberte si svoje nové bývanie

Vyplňte kontaktný formulár, dostanete medzi prvými informácie o predpredaji.
Odoslaním formulára dochádza k poskytnutiu osobných údajov dotknutou osobou prevádzkovateľovi, a to v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú chránené a spracúvané v súlade so zásadami / pravidlami uvedenými v dokumente Ochrana osobných údajov.
Copyright © 2021. Sokolka Zvolen.
Vytvorila BigWay.sk
Blízko do centra
Parkovanie
pod strechou

Zelený
vnútroblok

Vysoké
okná
hello world!
crossmenuarrow-right